Author

Seitel - Fraser

النسخة العربية
رقم الكتاب اسم الكتاب اسم المؤلف رقم التصنيف الطبعة مكان الكتاب تاريخ النشر حالة الكتاب
228019 The Practice of Public Relations Seitel - Fraser 659.2 S E I 12 أبو رمان 2014 معار
222590 The Practice of Public Relations Seitel - Fraser 659.2 S E I 10 وادي الهرية 2007 غير معار
221407 The Practice Relation Relations Seitel - Fraser 659.2 SEI 10 وادي الهرية 2007 غير معار